Equip I Client

Equip Mydo

L'equipestà format per la combinació de tots els membres a causa d'un treball relacionat de l'empresa.Té la interacció d'influència mútua en el comportament, és psicològicament conscient de l'existència d'altres membres i té un sentit de pertinença mútua i esperit de treball.L'objectiu és perseguir l'èxit global de l'empresa.

Gestorssón divulgadors de la cultura corporativa, executors de sistemes, planificadors i decisors de tasques d'equip, portadors de responsabilitats d'equip, comunicadors i ponts entre l'equip i la direcció de l'empresa, i promotors i coordinadors de l'ambient de salut d'equip.

Comunicaciópot adoptar diverses formes.Els directius poden aconseguir oportunament l'harmonia de les institucions internes mitjançant reunions individuals o intercanvis individuals.La comunicació no només s'ha de dur a terme internament, sinó també de manera horitzontal amb equips externs directament relacionats per promoure l'harmonia amb les institucions externes.Una bona comunicació pot connectar els membres de l'equip més de prop i és la base de l'harmonia de la creació d'equips.

Un equipés com una xarxa de pescar.Cada graella té un paper diferent en la seva pròpia posició.No es pot ignorar l'existència de més malles perquè una malla pot pescar.Els membres de l'equip són graelles un a un, i cada membre té la seva pròpia posició. Els membres de l'equip són graelles un a un, i cada membre té la seva pròpia posició.Un equip d'alt rendiment ha de ser un tot amb plena cohesió, confiança mútua i cooperació entre els seus membres.Per tal de donar un millor joc a la intel·ligència i intel·ligència de l'equip i aconseguir l'eficàcia de l'equip.Un altre exemple de cohesió, trobareu que podeu trencar fàcilment un parell d'escuradents.Però si s'ajunten deu parells d'escuradents, no es poden trencar.Amb tanta cohesió, l'equip serà un equip invencible, pot superar qualsevol dificultat.

Relació amb els clients

La relacióentre els clients i l'empresa és una relació de cooperació de promoció mútua, benefici mutu i resultats de benefici mutu.En particular, la cooperació amb els principals clients d'alta qualitat no només pot millorar la nostra consciència del servei, millorar el nostre nivell de gestió, millorar el nostre sistema de serveis, sinó que també ens pot aportar rics beneficis.

Tenir unadormit considerableer dels clients és la base per a la supervivència i el desenvolupament de les empreses.Per tant, és necessari aprofitar constantment clients potencials i guanyar nous clients per minimitzar la pèrdua de clients.A més, s'han de fer esforços per mantenir els clients antics.Com que el cost de desenvolupar un nou client és cinc vegades superior al de mantenir un client antic, mantenir clients antics pot estalviar el cost d'obtenir nous clients.A més, els clients antics són menys sensibles als factors clau que afecten la satisfacció com el preu, són més tolerants amb alguns errors de les empreses i els seus productes.Per tant, mantenir clients antics pot aportar diversos beneficis a les empreses.Per tant, hem de lluitar per la pèrdua de clients.D'una banda, reduir la pèrdua de clients, de l'altra, deixar que els clients perduts tornin a ser els clients de l'empresa.

Per allargar la relació amb el client, podem millorar la durada mitjana del cicle de vida de la relació amb el client cultivant la lleialtat del client, conservant clients valuosos, reduint la pèrdua de clients i eliminant les relacions sense valor potencial, desenvolupar relacions a llarg termini amb els clients i conservar clients antics per sempre.

Si les empresesvolen obtenir un avantatge competitiu a llarg termini, han de mantenir una bona relació amb el client.Aquesta bona relació contínua amb els clients s'ha convertit gradualment en la competitivitat bàsica de les empreses.Mentre enforteixen la relació amb els clients, les empreses no només haurien de prestar atenció als factors materials de la relació, sinó que també haurien de tenir en compte una altra característica de la relació.És a dir, els sentiments dels clients i altres factors emocionals no materials.Crear nous clients, mantenir clients antics, millorar la satisfacció i la lleialtat del client, per tal de millorar el valor i el benefici del client.